Naš Ljubač

Dom sunčanih dana i plodonosnog tla.

Pozicija naših maslinika u našem malom mjestu Ljupču zasigurno je jedan od faktora koji doprinosi vrhunskoj kvaliteti ulja. Oni se nalaze na geografski iznimno povoljnom položaju - flišnoj dolini bogatoj obradivim tlom i vodom, na padinama Ljubačkog brda i tik do suncem obasjane uvale Ljubačkog zaljeva koja obgrljava svoj komadić Jadranskog mora, čineći ga dijelom ovog malog ali posebnog eko-sistema.

Sam Ljubač smješten je 15 km sjeverozapadno od Zadra, sučelice jugoistočnom dijelu otoka Paga, u zaljevu na čijem se pročelju nalazi poznati Paški most. Stari dio mjesta građen je u tipičnom primorskom stilu, tijesno povezanih kuća i uskih ulica. Spominje se već 1188. g. kao Kaštel, odnosno Castrum Ljuba, a 1205. godine pod imenom Castrum Liube, čiju smo inačicu usvojili i kao dio svog branda. U skladu s prirodno-geografskim uvjetima razvijaju se upravo one gospodarske djelatnosti za koje postoje mogućnosti. To su ponajprije poljoprivreda (maslinarstvo) i turizam.